Nieuws

Lees het laatste nieuws


Augustus, 2022


Beleef Beetstersweach

Op 3 september 2022 vindt op 13 verschillende plekken in het dorp 'Beleef Beetstersweach' plaats. 


Ondernemers, verenigingen, organisaties hebben de handen in een geslagen om al het moois wat het dorp te bieden heeft actief onder de aandacht te brengen!


Binnenkort ontvangen alle huishouden een flyer met uitnodiging en route: van harte welkom!


Kom gezellig langs, doe mee en ontdek.

April, 2022Film van de werkgroep 4 mei: 'Zonder verleden geen heden'.Nieuws

Lees het laatste nieuws


Juli, 2022

Ingekomen postStichting Historisch Beetsterzwaag brengt de volgende activiteiten onder de aandacht:


Speciale activiteit in zomer 2022: expositie ´Jeanne Bieruma Oosting terug in Beetsterzwaag´. In de overtuin van het Lycklamahûs laten acht priëlen het veelzijdige werk zien van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) en speciaal de relatie met Beetsterzwaag.


Tsjerkepaad St. Martenskerk (Dorpskerk) 2 juli t/m 10 september 2022 Historisch Beetsterzwaag werkt hieraan mee met een kleine expositie die aansluit bij de buitententoonstelling over Jeanne Bieruma Oosting.

Op 16 juli en 3 september is er een rondwandeling met toelichting over het kerkhof.


Ook werkt Historisch Beetsterzwaag structureel mee aan de Open Monumentendag (10 september)

Een belangrijke structurele activiteit is het organiseren van rondleidingen langs de historische panden in Beetsterzwaag. Aanvragen hiervoor kunt u indienen via 0512 383963


Voor Historisch Beetsterzwaag zijn veel vrijwilligers actief. Vooral aan gidsen voor de rondleidingen is nog behoefte. Naast kennis is het kunnen geven van een vlotte en heldere uitleg een vereiste. Lijkt het u leuk om dit als vrijwilligerswerk te doen? Meld u dan voor een oriënterend gesprek bij Sijanda Jelsma 0512 383963


Uitgebreide informatie vindt u door op onderstaande knop: 'lees meer' te klikken.


April 2022


Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp Tijdstip en locatie:

woensdag 20 april 2022

20.00-21.30

Locatie Buorskip


- Agenda

- Notulen 20 april

- Jaarverslag 2020/2021

April, 2022


Nieuwsbrief Plaatselijk Belang

Het is lente! En onze nieuwsbrief is weer verspreid. NieuwsbriefGeen nieuwsbrief ontvangen?


Of heb jij dorpsnieuws voor in de volgende nieuwsbrief?


Meld het ons: pbbeetsterzwaagolterterp@

gmail.com


September, 2021


Ja, ik heb een goed idee!


Criteria voor toekenning bijdrage uit dorpsbudget Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp

Vereniging Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp is namens de gemeente Opsterland beheerder van het zgn. dorpsbudget. Plaatselijk belang ontvangt dit budget jaarlijks en legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeente over de besteding. Aanvragen uit Beetsterzwaag en/of Olterterp.

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van criteria van de gemeente en aanvullende criteria van Plaatselijk Belang.


Criteria gemeente Opsterland:

· Het budget moet worden ingezet voor projecten en/of activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid binnen het dorp.

· Er is draagvlak vanuit het dorp voor het project of de activiteit.

· Wijzigingen in de openbare ruimte (groen/ grijs) worden overlegd met de gemeente.

· Het budget is niet bedoeld om reguliere kosten (bijvoorbeeld vergaderkosten e.d.) van Plaatselijke Belangen en (bewoners)verenigingen te financieren.

· Het dorpsbudget is geen onderhoudsbudget.

· Het budget mag niet worden ingezet voor activiteiten en/of projecten die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en/of (toekomstig) beleid van de gemeente.

· De projecten en/ of activiteiten waarvoor het dorpsbudget wordt ingezet hebben geen structureel karakter.


Aanvullende criteria Plaatselijk Belang:

· het bijdrageverzoek in overeenstemming is met statuten en doel van de vereniging

· beperkte bijdrageverzoeken tot € 50,- worden gehonoreerd o.b.v. een beperkte begroting door aanvrager

· bijdrageverzoeken tot € 1000,- worden gehonoreerd o.b.v. een projectvoorstel, waarin wordt aangegeven hoe cofinanciering is onderzocht, hoe structurele financiering plaatsvindt, hoe het initiatief bijdraagt aan de leefbaarheid in de dorpen en hoe draagvlak wordt verkregen

· aanvragen worden mede vastgesteld aan de hand van de vraag of meerdere van soortgelijke aanvragen gehonoreerd zouden worden.

· aanvragen staan open voor iedere aanvrager. Er wordt geen willekeur bedreven.


Je kunt aanspraak maken op dit budget door contact met ons op te nemen: pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com