Nieuws

Lees het laatste nieuws


Januari, 2019


Nieuwsbrief Plaatselijk Belang

Alle onderzoeken en draagvlakverkenningen rond het project Kansen voor Beetsterzwaag zijn afgerond. Op grond hiervan kan de gemeenteraad in februari 2019 een gewogen besluit nemen. 
Lees meer

Augustus, 2020


Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp 

Tijdstip en locatie: 

Maandag 31 augustus 19.30-21.30 

Het Buorskip  

Vlaslaan 26 

 

Covid-19 

Deze vergadering zal plaatsvinden conform de dan geldende 1,5 meter richtlijnen vanuit het RIVM. Er kunnen maximaal 30 personen aanwezig zijn. 


Klik hier voor de Agenda

Klik hier voor de notulen ALV 15 april 2018
Klik hier voor het jaarverslag 2019

Mei, 2019


Nieuwsbrief Plaatselijk Belang

De tijd lijkt wel te vliegen. Maar mogelijk ligt dat aan de leeftijd. We zitten volop in de lente. Al slingeren de temperaturen en weersomstandigheden tussen zomers en winters. En zo gaat het gevoelsmatig ook met de agenda van Plaatselijk Belang.


Lees meer

Beetsterzwaag

Volg ons

Copyright © Alle rechten voorbehouden