Plaatselijk Belang

Nieuws

Lees het laatste nieuws


Stichting Historisch Beetsterzwaag doet ook in 2023 weer mee aan de jaarlijkse Vriendenloterij Open Monumentendag.
Het thema is dit jaar Levend Erfgoed. Je kunt daarom op zaterdag 9 september zomaar diverse historische personages tegenkomen in ons mooie dorp, waaronder eerdere bewoners van Huize Lyndenstein, het Eysingahuis en het Lycklamahûs.

Beetsterzwaag telt bijna 50 rijksmonumenten (niet alleen gebouwen), waarvan er een aantal zijn opengesteld op de OM-dag. Daarnaast is het vooral een levendige en gezellige dag, met in het Lycklamapark een Kunstmarkt en diverse muzikale optredens.

Meer info op onze website: www.historischbeetsterzwaag.nl

2023

Notulen ALV 2023

De notulen van de algemene ledenvergadering van april 2023 staan nu op onze site en kunt u hier vinden. 

Tijdens de ALV hadden we een thema: Wat speelt er in het sociaal domein? Specifiek de schuldenproblematiek en
armoede in relatie tot het welzijn van de bewoners.


Sprekers waren: Libbe de Vries, wethouder en Arjan Boven, consulent schuldhulpverlening.

De presentatie is hier te vinden


Folder

Tevens hebben we een nieuwe folder om leden te werven en zullen we waar mogelijk persoonlijk contact leggen.

Mocht je nog geen lid zijn maar dat wel graag willen worden en actief willen meedenken, meedoen en meebeslissen scan dan de QR code en word lid.
2023

Nieuws van Elkien:


Proef gericht toewijzen gaat definitief van start

De afgelopen periode is hard gewerkt aan een ‘proef gericht toewijzen voor 36 dorpen’. Op 31 januari hebben we tijdens een bewonersavond in Wergea de proef onder voorbehoud afgetrapt. Mogelijk heeft u hier toen al over gelezen in de media. Op dat moment moesten we nog wachten totdat alle seinen op groen stonden en de nodige systeemaanpassingen waren gedaan. Wij zijn blij dat we nu het bericht kunnen brengen dat de proef definitief door kan gaan. We gaan los!


Opzet van de proef
De komende twee jaar stellen we in 36 dorpen de helft van de vrijkomende woningen, beschikbaar voor woningzoekenden met een kernbinding met het dorp. Een woningzoekende komt voor kernbinding in aanmerking als hij/zij de afgelopen periode minimaal één jaar onafgebroken in het dorp woont of er in de afgelopen 12 jaar minimaal 6 jaar gewoond heeft. De andere helft van de vrijkomende woningen blijft beschikbaar voor woningzoekenden zonder deze kernbinding. Daarmee heeft iedereen de mogelijkheid een passende woning te vinden en komen we bovendien tegemoet aan de wensen van het dorp. De proef duurt twee jaar en wordt daarna geëvalueerd. Met de uitkomsten van deze proef bepalen we hoe we verder gaan.


Dorpen die meedoen aan de proef
Voor de volgende dorpen geldt de voorrang met kernbinding voor huurwoningen van Elkien; Aldeboarn, Arum, Bakkeveen, Beetsterzwaag, Blauwhuis, Easterein, Heeg, Hemrik, Hommerts, IJlst, Jirnsum, Kimswerd, Langezwaag, Lippenhuizen, Mantgum, Nij Beets, Nijland, Oppenhuizen, Oudega (SWF), Raerd, Reduzum, Scharnegoutum, Terherne, Tersoal, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Warten, Weidum, Wergea, Wijnjewoude, Witmarsum, Wommels, Woudsend, Wijtgaard en Ysbrechtum.

 

Waarom de keuze voor deze dorpen
We gaan de proef doen in 36 dorpen. In deze dorpen zijn er gemiddeld voldoende mutaties per jaar om een beeld van en inzicht te krijgen op de resultaten van de proef. De allerkleinste dorpen (in hoeveelheid huurwoningen) hebben een te lage gemiddelde mutatiegraad om significant verschil te maken. De kernen met meer dan 400 huurwoningen geven nu al meer kans om te slagen in het vinden van een woning in het eigen dorp. Natuurlijk hangt het aantal woningen dat wij daadwerkelijk gericht kunnen toewijzen met kernbinding sterk af van het aantal mutaties in een dorp in deze periode.

 

Inschrijven als woningzoekende via frieslandhuurt.nl
Op frieslandhuurt.nl publiceren wij alle woningen die vrijkomen. Zijn er dorpsgenoten op zoek naar een huurwoning en willen ze in aanmerking komen voor kernbinding? Dan is het vereist om je in te schrijven als woningzoekende op deze website. Naast kernbinding is namelijk ook inschrijvingsduur belangrijk om een woning toegewezen te krijgen.

T/M

2023

Kunstweekend Beetsterzwaag


In het weekend van 1&2 juli 2023 kan er weer gewandeld wordendoor de hoofdstraat van Beetsterzwaag, luisteren naar verschillende klanken en genieten van verschillende soorten kunst.
Denk aan; schilderijen, keramiek, dans,beelden, muziek, fotografie en houtbewerking je vindt het allemaal in en rondom onze culturele hoofdstraat.Dit jaar geven we extra aandacht aan buitenkunst, ben jij of ken jij dus iemand die prachtige buitenkunst maakt of op locatie zelf aan de slag gaat mail dan naarinfo@culturelehoofdstraat.nl

Het thema is dit jaar ''Explosie''

2023

                                     Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang 
Komt Allen!


Op 19 april om 20:00 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering in de Buorskip.

Na de pauze zullen Libbe de Vries, wethouder en Arjan Boven ons bijpraten over wat er speelt in het Sociaal Domein. Specifiek zal de problematiek van schulden en armoede in relatie tot het welzijn van de bewoners aandacht krijgen.


Agenda ALV 2023


Notulen ALV 2022


2023

Eten Lekker Oud75 + alleenstaanden


Gezellig om samen met anderen aan tafel te gaan. Als u aan bovenstaande criteria voldoet kunt u op de volgende vrijdagen mee eten in het dorpshuis De Buorskip op 7 april, 12 mei en 9 juni. De warme lunch begint om 12.00 uur. De kosten zijn € 10,00 incl. drankje. Wil u hieraan deelnemen dan dient u zich vooraf op te geven bij H. Modderman, telnr. 0512-382101

2023

Eten Lekker Oud75 + alleenstaanden


Gezellig om samen met anderen aan tafel te gaan. Als u aan bovenstaande criteria voldoet kunt u op de volgende vrijdagen mee eten in het dorpshuis De Buorskip op 7 april, 12 mei en 9 juni. De warme lunch begint om 12.00 uur. De kosten zijn € 10,00 incl. drankje. Wil u hieraan deelnemen dan dient u zich vooraf op te geven bij H. Modderman, telnr. 0512-382101

2023

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei

2023

11:00 - 17:00 Opening Tropische Kas Beetsterzwaag. In april zijn de vrijwilligers druk aan het werk geweest om het complex klaar te krijgen voor dit moment, waar we met ons allen naar uit kijken. De kas is uit de winterstand en prachtig in de lentestand en weer open voor publiek. Kijk op de website voor alle informatie. Ingang park tegenover Lycklamahûs (Hoofdstraat 80) Beetsterzwaag

2023

Koningsdag 2023
It giet oan in De Sweach!


Krijg je er ook alweer zin in? Wij wel!
We zien jullie graag op 27 april in
Beetsterzwaag. Tot dan!


Koningsdag Beetsterzwaag


2023

Eten Lekker Oud75 + alleenstaanden


Gezellig om samen met anderen aan tafel te gaan. Als u aan bovenstaande criteria voldoet kunt u op de volgende vrijdagen mee eten in het dorpshuis De Buorskip op 7 april, 12 mei en 9 juni. De warme lunch begint om 12.00 uur. De kosten zijn € 10,00 incl. drankje. Wil u hieraan deelnemen dan dient u zich vooraf op te geven bij H. Modderman, telnr. 0512-382101

2023

Lezing Jelle Terluin

Lezing over straatnamen in Beetsterzwaag door Jelle Terluin in de De Buorskip

Locatie: De Buorskip, Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag.
Aanvang 15 uur, zaal open vanaf 14:30 uur. Afsluiting rond 16.30 uur.
Entree € 5,00 (incl. koffie of thee), ter plekke bij voorkeur contant te betalen.
Meer informatie : www.historischbeetsterzwaag.nl

2022

Nieuwsbrief Plaatselijk belang Beetsterzwaag-Olterterp

De nieuwsbrief van november 2022 is nu ook digitaal beschikbaar klik hier 

2023

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op 7 januari a.s. organiseren we een gezellige inloop in de Buorskip. Tussen 15:00 en 17:00 is een ieder, niet alleen leden, van harte welkom. Niet alleen om samen het glas te heffen op een hopelijk goed en gezond 2023, maar ook om een gelegenheid te hebben elkaar te ontmoeten en bij te praten. Uiteraard hebben we de jaarlijkse ledenvergadering in april, maar het bestuur heeft er ook behoefte aan om ideeën en suggesties te horen. Daar hoort zeker ook bij hoe we naast onze nieuwsbrief op een efficiënte manier het contact met de bewoners van onze dorpen kunnen verbeteren.

We zien u graag op 7 januari en uiteraard zorgen wij voor een gezellig hapje en drankje.

2022

Kerstfair

Op 7 december van 13:30 tot 21:00 Kerstfair in de Hoofdstraat Beetsterzwaag.

2022

Jaarlijkse contributie


In november vallen niet alleen de blaadjes op de mat. Ook onze jaarlijkse incasso van de ledenbijdrage ter grootte van € 8 valt dan in de loop van de maand spreekwoordelijk op de mat. Waar u heeft aangegeven geen incasso te willen en dat ook bij ons bekend is, verzoeken we u de jaarlijkse bijdrage over te maken op rekening nummer NL88 RABO 0309 0181 61 t.n.v. Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp.


Bent u nog geen lid? Meldt u dan aan op pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com

Wij zorgen dan dat u een inschrijfformulier ontvangt.

2022

Onthulling straatnaam


Onthulling straatnaam Jan Lomanleane Beetsterzwaag op 17 nov. 2022 - om 14:00 uur

Nieuws

Lees het laatste nieuws


Augustus, 2022


Beleef Beetstersweach

Op 3 september 2022 vindt op 13 verschillende plekken in het dorp 'Beleef Beetstersweach' plaats. 


Ondernemers, verenigingen, organisaties hebben de handen in een geslagen om al het moois wat het dorp te bieden heeft actief onder de aandacht te brengen!


Binnenkort ontvangen alle huishouden een flyer met uitnodiging en route: van harte welkom!


Kom gezellig langs, doe mee en ontdek.

April, 2022Film van de werkgroep 4 mei: 'Zonder verleden geen heden'.Nieuws

Lees het laatste nieuws


Juli, 2022

Ingekomen postStichting Historisch Beetsterzwaag brengt de volgende activiteiten onder de aandacht:


Speciale activiteit in zomer 2022: expositie ´Jeanne Bieruma Oosting terug in Beetsterzwaag´. In de overtuin van het Lycklamahûs laten acht priëlen het veelzijdige werk zien van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) en speciaal de relatie met Beetsterzwaag.


Tsjerkepaad St. Martenskerk (Dorpskerk) 2 juli t/m 10 september 2022 Historisch Beetsterzwaag werkt hieraan mee met een kleine expositie die aansluit bij de buitententoonstelling over Jeanne Bieruma Oosting.

Op 16 juli en 3 september is er een rondwandeling met toelichting over het kerkhof.


Ook werkt Historisch Beetsterzwaag structureel mee aan de Open Monumentendag (10 september)

Een belangrijke structurele activiteit is het organiseren van rondleidingen langs de historische panden in Beetsterzwaag. Aanvragen hiervoor kunt u indienen via 0512 383963


Voor Historisch Beetsterzwaag zijn veel vrijwilligers actief. Vooral aan gidsen voor de rondleidingen is nog behoefte. Naast kennis is het kunnen geven van een vlotte en heldere uitleg een vereiste. Lijkt het u leuk om dit als vrijwilligerswerk te doen? Meld u dan voor een oriënterend gesprek bij Sijanda Jelsma 0512 383963


Uitgebreide informatie vindt u door op onderstaande knop: 'lees meer' te klikken.


April 2022


Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp Tijdstip en locatie:

woensdag 20 april 2022

20.00-21.30

Locatie Buorskip


- Agenda

- Notulen 20 april

- Jaarverslag 2020/2021

April, 2022


Nieuwsbrief Plaatselijk Belang

Het is lente! En onze nieuwsbrief is weer verspreid. NieuwsbriefGeen nieuwsbrief ontvangen?


Of heb jij dorpsnieuws voor in de volgende nieuwsbrief?


Meld het ons: pbbeetsterzwaagolterterp@

gmail.com


September, 2021


Ja, ik heb een goed idee!


Criteria voor toekenning bijdrage uit dorpsbudget Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp

Vereniging Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp is namens de gemeente Opsterland beheerder van het zgn. dorpsbudget. Plaatselijk belang ontvangt dit budget jaarlijks en legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeente over de besteding. Aanvragen uit Beetsterzwaag en/of Olterterp.

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van criteria van de gemeente en aanvullende criteria van Plaatselijk Belang.


Criteria gemeente Opsterland:

· Het budget moet worden ingezet voor projecten en/of activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid binnen het dorp.

· Er is draagvlak vanuit het dorp voor het project of de activiteit.

· Wijzigingen in de openbare ruimte (groen/ grijs) worden overlegd met de gemeente.

· Het budget is niet bedoeld om reguliere kosten (bijvoorbeeld vergaderkosten e.d.) van Plaatselijke Belangen en (bewoners)verenigingen te financieren.

· Het dorpsbudget is geen onderhoudsbudget.

· Het budget mag niet worden ingezet voor activiteiten en/of projecten die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en/of (toekomstig) beleid van de gemeente.

· De projecten en/ of activiteiten waarvoor het dorpsbudget wordt ingezet hebben geen structureel karakter.


Aanvullende criteria Plaatselijk Belang:

· het bijdrageverzoek in overeenstemming is met statuten en doel van de vereniging

· beperkte bijdrageverzoeken tot € 50,- worden gehonoreerd o.b.v. een beperkte begroting door aanvrager

· bijdrageverzoeken tot € 1000,- worden gehonoreerd o.b.v. een projectvoorstel, waarin wordt aangegeven hoe cofinanciering is onderzocht, hoe structurele financiering plaatsvindt, hoe het initiatief bijdraagt aan de leefbaarheid in de dorpen en hoe draagvlak wordt verkregen

· aanvragen worden mede vastgesteld aan de hand van de vraag of meerdere van soortgelijke aanvragen gehonoreerd zouden worden.

· aanvragen staan open voor iedere aanvrager. Er wordt geen willekeur bedreven.


Je kunt aanspraak maken op dit budget door contact met ons op te nemen: pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com