Plaatselijk Belang

VOOR EEN LEVENDIG DORP

Lid worden?

We vinden het belangrijk dat de inwoners van Beetsterzwaag en Olterterp lid worden van Plaatselijk Belang, want samen staan we sterk. Met een grote vereniging hebben we meer invloed en kunnen we ervoor zorgen dat het goed gaat in ons dorp.


Als lid kun je meepraten, meedenken en meebeslissen over actuele zaken die in het dorp spelen.
Het lidmaatschap kost slechts € 8,- per jaar. Met dit bedrag worden de uitingen van de vereniging bekostigd, de bestuursleden werken op vrijwillige basis.

Hoe word ik lid?

Lid worden kan door onderstaand formulier in te vullen.

Belangrijk is dat de naam en het IBAN nummer met elkaar kloppen. 


Je kunt je elk moment weer afmelden via een kort mailtje aan pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com


 
 
 
 
 
 
WEL akkoord met jaarlijkse incasso
NIET akkoord met jaarlijkse incasso*
 
 
 
 

*Bij geen akkoord machtiging graag uw contributie overmaken naar: NL88 RABO 0309 0181 61