Plaatselijk Belang

Beetsterzwaag in beweging, op weg naar een Bloeizone?


Blue zones” zijn gebieden waar mensen gemiddeld langer gezond blijven en ouder worden. Overal in de wereld bestaan “blue zone”-initiatieven om het leven in gemeenschappen te verbeteren. Aspecten als voldoende beweging, gezonde voeding, gemeenschapszin, zingeving, respect voor de natuur en voldoende ontspanning spelen daarbij een belangrijke rol.


Geïnspireerd door die initiatieven stimuleert de provincie Fryslân de vorming van “bloeizones”. Er zijn inmiddels al 14 dorpen die zich hebben aangesloten. Ook in Beetsterzwaag is er inmiddels een actieve werkgroep die de mogelijkheden voor ons dorp als toekomstige bloeizone bespreekt.


Personen, organisaties, verenigingen en stichtingen die zich bezighouden met de gezondheid van onze inwoners, op wat voor manier dan ook, worden uitgenodigd voor een kennismaking met het concept en met elkaar op 25 januari 2024. Voelt u zich aangesproken maar heeft u geen bericht ontvangen, of heeft u een andere vraag? Stuur gerust een mailtje naar bloeizonebeetsterzwaag@gmail.com.


Voor het dorp staat er vervolgens een officiële aftrap van Bloeizone Beetsterzwaag op de agenda. Deze zal plaatsvinden op 25 mei 2024; meer informatie hierover volgt.


Hartelijke groet,


Werkgroep Bloeizone Beetsterzwaag