VOOR EEN LEVENDIG DORP

Lid worden?

We vinden het belangrijk dat de inwoners van Beetsterzwaag en Olterterp lid worden van Plaatselijk Belang, want samen staan we sterk. Met een grote vereniging hebben we meer invloed en kunnen we ervoor zorgen dat het goed gaat in ons dorp.


Als lid kun je meepraten, meedenken en meebeslissen over actuele zaken die in het dorp spelen.
Het lidmaatschap kost slechts € 8,- per jaar. Met dit bedrag worden de uitingen van de vereniging bekostigd, de bestuursleden werken op vrijwillige basis.

Hoe word ik lid?

Lid worden kan door de contributie over te maken naar onze rekening, onder vermelding van je adres. Wil je ons liever machtigen voor een automatische incasso? Vul dan het formulier in geef deze aan één van onze bestuursleden óf mail een kopie naar het onderstaande mail-adres.


info@pbbeetsterzwaagolterterp.nl


Rekeningnummer: NL88 RABO 0309 0181 61