Nieuws

Lees het laatste nieuws


Februari, 2020


Nieuwsbrief Plaatselijk Belang

Onze vorige nieuwsbrief kwam uit in november vorig jaar. En sindsdien is er heel wat gebeurd. De feestdagen, een slappe winter, regen en storm en hopelijk een vooruitzicht op een fraaie en zonnige lente. Sommige initiatieven nemen daar al een voorschot op.


Lees meer

Mei, 2019


Nieuwsbrief Plaatselijk Belang

De tijd lijkt wel te vliegen. Maar mogelijk ligt dat aan de leeftijd. We zitten volop in de lente. Al slingeren de temperaturen en weersomstandigheden tussen zomers en winters. En zo gaat het gevoelsmatig ook met de agenda van Plaatselijk Belang.


Lees meer

Januari, 2019


Nieuwsbrief Plaatselijk Belang

Alle onderzoeken en draagvlakverkenningen rond het project Kansen voor Beetsterzwaag zijn afgerond. Op grond hiervan kan de gemeenteraad in februari 2019 een gewogen besluit nemen. 
Lees meer

Volg ons

Copyright © Alle rechten voorbehouden