Werkagenda

Beetsterzwaag-Olterterp heeft al diverse ‘Motors’ van het dorp’. Maar we zijn er nog niet. Om dit in 2030 te hebben bereikt, is er een werkagenda opgesteld. Die werkagenda is, naast actualiteiten, de leidraad voor onze gesprekken met de gemeente en andere belanghebbenden. Op hoofdlijnen komt dit neer op het faciliteren van ondernemerschap door het professioneel ondersteunen van onderlinge verbinding, verstrekken van marktinformatie over toerist en bewoner en het actief behouden van de aantrekkelijkheid en diversiteit van het aanbod voor deze doelgroepen. Ook het aantrekken van meer jonge gezinnen is belangrijk voor het behoud van de diversiteit van het winkelaanbod. Daarnaast moet de gemeente de opgaande lijn in het verbeteren van de toegankelijkheid van dorp en bos voortzetten. Hieronder vindt u de opsomming van concrete zaken die op de werkagenda van Plaatselijk Belang staan:

 • Actief behoud aantrekkelijkheid en diversiteit van het aanbod
  • Door de vele dagrecreanten, is Beetsterzwaag ook extra aantrekkelijk voor ondernemers uit de horeca en detailhandel. Verbeteren van de verbinding van de ondernemers en andere initiatiefnemers van evenementen/activiteiten, zal leiden tot een sterkere ‘Motor’ en daarmee aantrekkingskracht voor bewoners en toeristen.

   • NB Door samenwerking tussen diverse partijen te stimuleren, kan bijvoorbeeld worden bereikt dat Het Sweachster Festival frequenter wordt gehouden.
  • Verzamel zinvolle informatie op basis waarvan zowel de gemeente, de huidige ondernemers als toekomstige ondernemers kun koers bepalen. Hierbij valt te denken aan een koopstromenonderzoek en een behoeftepeiling onder bewoners en toeristen om vast te stellen welk aanbod volgens hen nog mist in Beetsterzwaag, waarvoor ze speciaal naar Beetsterzwaag komen (toerist) en hoeveel omzet hiermee gemoeid is.

   • NB Deze informatie draagt bij aan het bewegen van bewoners tot het ontwikkelen van Bed & Brochje danwel Boerencamping op hun locatie.
  • Bewaken van de diversiteit in aanbod in de detailhandel, horeca en recreatie
  • Actief aantrekken van nieuwe ondernemers in deze sectoren, vanwege leeftijd en kwetsbaar toekomstperspectief huidige ondernemers/-ingen
 • Woongelegenheid en aantrekken jonge gezinnen
  • Om de diversiteit van de bewoners én het aanbod te houden, is het nodig om meer jonge gezinnen aan te trekken. Van de type gezinssamenstellingen, besteden zij gemiddeld het meest. Ook voor wat betreft vrijwilligers zijn zij een welkome aanvulling. Meer hierover bij Gemeenschap en Woonplaats. In de basis is de behoefte dat Beetsterzwaag-Olterterp meer op de kaart wordt gezet middels een campagne: maak specifiek aan jonge gezinnen duidelijk waarom dit voor hen een uitstekende plek is om te wonen.
  • Creëer ook gelegenheid en gemak voor hen om zich te kunnen vestigen. Om het huidige gemêleerde gezelschap te behouden, moet er doorstroom komen in woningen door de huizenvoorraad te vergroten en te vernieuwen.
 • Verbinden van alle activiteiten:
  • Zie ook de werkagenda van Gemeenschap
  • Faciliteer en/of financier een digitaal en fysiek platform waarop o.a. de dorpsagenda/de diverse activiteiten gebundeld zichtbaar zijn voor (aanstaande) bewoner en toerist.
 • Verbeteren toegankelijkheid van dorp en bos
  • De wandelroutes en parkeerplaatsen moeten beter gemarkeerd worden.
  • De informatievoorziening voor toeristen moet verder geprofessionaliseerd en toegankelijker gemaakt worden.
  • Er is grote behoefte aan een camperplaats
  • Zie voor veiligheid in en om de hoofdstraat de werkagenda ‘Woonplaats