Toerisme

Vereniging Vrienden van de Tropische Kas Beetsterzwaag
Contactpersoon: Hoofdstraat 38
9244 CN Beetsterzwaag
telefoon: 0512-381616
e-mail: tropischekas@planet.nl

BTB Bevordering Toerisme Beetsterzwaag e.o.
Contactpersoon: Mevr. A. Bohlander
Vlaslaan 5
9244 CG Beetsterzwaag
telefoon: 0512-385158
e-mail: info@beetsterzwaag.info
website: www.BeetsterzwaagNatuurlijk.nl

Lanterfanten
Contactpersoon: Kerkepad Oost 33
9244 CC Beetsterzwaag
e-mail: de@lanterfant.nl
website: www.lanterfanten.nl

Werkgroep Historische Rondleidingen
Contactpersoon: Mevr. S. Jelsma
Foarmear 9
9244 HA Beetsterzwaag
telefoon: 0512-383963
e-mail: rondleidingbeetsterzwaag@hotmail.com