Natuur

Algemene Nederlandse Imkersvereniging, afd. Noord
Contactpersoon: J. Jongedijk
Fockema Andreaelaan 34
9244 BA Beetsterzwaag
telefoon: 06-28812143

Amateur Tuindersvereniging “Ut Ein”
Contactpersoon: Dhr. D. Sijtsma
De Lange Jacht 54
9244 HP Beetsterzwaag
e-mail: utein@telfort.nl

Bijenhoudersvereniging Beetsterzwaag e.o.
Contactpersoon: J. Busman
Broekfinnen 38
9213 RK de Wilgen
telefoon: 0512-521553
e-mail: jaap.busman@12move.nl
website: www.bijenhouders.nl

It Fryske Gea
Contactpersoon: Van Harinxmaweg 17
9244 TL Olterterp
telefoon: 0512-381448
e-mail: info@fryskegea.nl
website: www.fryskegea.nl

Landschapsbeheer Friesland
Contactpersoon: K. Terwisscha van Scheltinga
Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
telefoon: 0512-383800
e-mail: info@landschapsbeheerfriesland.nl
website: www.landschapsbeheerfriesland.nl

Vogelwacht “It Súd”, Drachten/Beetsterzwaag
Contactpersoon: A. Boonstra
Eikensingel 24
9203 NX Drachten
telefoon: 0512-515560
website: www.friesevogelwachten.nl