Werkagenda

Beetsterzwaag-Olterterp heeft als gemeenschap haar bewoners al veel te bieden. Maar we zijn er nog niet. Om dit in 2030 te hebben bereikt, is er een werkagenda opgesteld. Die werkagenda is, naast actualiteiten, de leidraad voor onze gesprekken met de gemeente en andere belanghebbenden. Op hoofdlijnen komt dit neer op het aantrekken van jonge gezinnen om de balans in de samenleving op peil te houden, het binden en betrekken van jongeren bij het dorp, het faciliteren van onze inwoners op zaken die o.a. in de dorpsspiegel van 2013 zijn geuit en in contact blijven met en aantrekken van grote werkgevers. Hieronder vindt u de opsomming van concrete zaken die op de werkagenda van Plaatselijk Belang staan:

  • Aantrekken van jonge gezinnen:
   • Zet Beetsterzwaag op de kaart middels een campagne: maak specifiek aan jonge gezinnen duidelijk waarom dit voor hen een uitstekende plek is om te wonen
   • De voor jonge gezinnen geschikte huizenvoorraad te vergroten en te vernieuwen. Zie punt VI voor meer inzicht in de gewenste nieuwbouwontwikkelingen
   • Maak het hen gemakkelijk met een brede school: opvang, onderwijs en vrije tijd onder één dak.
   • Zie hiervoor ook Woonplaats en Motor van het dorp
  • Binden en betrekken van jongeren:
   • Voorzie in de behoeftes van jongeren door een crossbaan, voetbalkooi en een basketbalveldje in het dorp te realiseren.
  • Faciliteren van onze inwoners:
   • Faciliteer goed verzorgde ontmoetingsfuncties zoals winkelaanbod, bibliotheek, muziekschool en dorpshuis.
   • Faciliteer de mogelijkheid voor een Grand Café met ruime openingstijden
   • Dorpsparken toegankelijker maken door het plaatsen van meer bankjes en voor minder mobiele mensen beter begaanbare paden.
  • Focus op grote werkgevers
   • Actief contact onderhouden met gevestigde werkgevers en aantrekken nieuwe werkgevers.
   • Ondersteuning en meedenken in het aanpassen van regelgeving en vergunningen vanuit de overheid
   • Verbetering van bewegwijzering naar instellingen

Om op het gebied van duurzaamheid de handen als bewoners ineen te slaan, hebben we als Plaatselijk Belang de volgende suggestie neer gelegd:

   • Streven naar 10% minder energieverbruik in huis in 2030
   • Zo min mogelijk kilometers te maken om in ons levensonderhoud te voorzien
   • Bijzondere projecten uit te voeren

Dit idee moet nog worden getoetst aan de behoefte van de bewoners en met de gemeente verder worden uitgewerkt.