Sport

Bridgeclub Beetsterzwaag
Contactpersoon: Mw. M. Verkerk-Kuipers
Jokwei 10
9244 CV Beetsterzwaag
telefoon: 0512-385190

Damclub Beetsterzwaag
Contactpersoon: J. Konijn
Vrijburgstrjitte 8
9244 AW Beetsterzwaag
telefoon: 0512-385270

Damesbiljartclub “Mamboeto’s”
Contactpersoon: A. Offringa-Klomp
de Greide 2
9244 BG Beetsterzwaag
telefoon: 0512-382493

Damesgymnastiek Beetsterzwaag
Contactpersoon: A. Termohlen
Fundatielaan 56
9244 CK Beetsterzwaag
telefoon: 0512-383938

Golf en Countryclub “Lauswolt”
Contactpersoon: H. van Rheenen
Van Harinxmaweg 8a
9244 CJ Beetsterzwaag
telefoon: 0512-383590
e-mail: algemeen@golfclublauswolt.nl
website: www.golfclublauswolt.nl

Gymnastiekvereniging “Frisia”
Contactpersoon: Mevr. J. Boomsma
Postbus 2
9244 ZN Beetsterzwaag
telefoon: 0512-385953
e-mail: contact@gvfrisia.net
website: www.frisiagymsport.nl

Herenbiljartclub “Op Tiid Krytsje”
Contactpersoon: B. Dijkstra
Van Boelenslaan 6
9244 EM Beetsterzwaag
telefoon: 0512-382340
e-mail: bouwealy@planet.nl

IJsclub “IIsnocht”
Contactpersoon: W. Brink
Kuiperslaan 32
9244 AT Beetsterzwaag
telefoon: 06-52058717
e-mail: brink.groenvoorziening@hetnet.nl

Jeu de Boulesvereniging “De Boskboulers”
Contactpersoon: P. Miedema
Fockema Andreaelaan 45
9244 AZ Beetsterzwaag
telefoon: 0512-381423
e-mail: Miede11@planet.nl

Klaverjasclub Beetsterzwaag
Contactpersoon: W. Veenstra
Molenlaan 25
9244EA Beetsterzwaag
telefoon: 0512-382169

Koersbal “Roljende Koerts”
Contactpersoon: R. Baar
It Merkelan 56
9244 EZ Beetsterzwaag
telefoon: 0512-381560

Manege “Onder de Linde”
Contactpersoon: Stichting Manege Onder de Linde
Helomareed 4
9244 GH Beetsterzwaag
telefoon: 0512-389297
e-mail: info@manegeonderdelinde.nl
website: www.manegeonderdelinde.nl

Menclub (Ruitersport) “De Sweachster Oanspanning”
Contactpersoon: F. van der Vinne
Suderheide 19
9203 TH Drachten
telefoon: 0512-510274
e-mail: f.vd.vinne@hetnet.nl

Ouderengymnastiek Heren Beetsterzwaag
Contactpersoon: R. Sijtsema
Utgong 36
9244 HD Beetsterzwaag
telefoon: 0512-381293

Schaakvereniging Gorredijk
Contactpersoon: J. vd Berg
de Kampen 3
9244 BH Beetsterzwaag
telefoon: 0512-383213
e-mail: vandenberg_heeringa@hetnet.nl

Schietvereniging Nij Beets
Contactpersoon: K. Dijkstra
Beetsterweg 14
9244 GC Beetsterzwaag
telefoon: 0512-381436

Sjoelclub
Contactpersoon: H. Koelman
Vrijburgstrjitte 34
9244 AW Beetsterzwaag
telefoon: 0512-381738

Tennisclub “Lauswolt”
Contactpersoon: Mevr. A. Dekker-Hofstra
Utgong 59
9244 HG Beetsterzwaag
telefoon: 0512-382800
e-mail: info@tclauswolt.nl
website: www.tclauswolt.nl

Voetbalvereniging “De Sweach”
Contactpersoon Vlaslaan 28
9244 CH Beetsterzwaag
telefoon: 0512-382200
e-mail: bestuur@desweach.nl
website: www.desweach.nl

Volleybalvereniging ODS Beetsterzwaag/Nij Beets
Contactpersoon: Esther de Haan
Patrizekloft 21
9244 EV Beetsterzwaag
telefoon: 06-11286832
website: www.vv-ods.nl

Kinder- en jongeren yoga vereniging Like Yoga
Contactpersoon: Alberta van der Heide
Boslaan 16
9244 EK Beetsterzwaag
telefoon: 06-52394114
e-mail: info@likeyoga.nl
website: www.likeyoga.nl