Maatschappij

Buurtvereniging “Boslaan e.o.”
Contactpersoon: W. H. Hoekstra
Boslaan 38
9244 EK Beetsterzwaag
telefoon: 0512-383276
e-mail: wiebehoekstra@hotmail.com

Buurtvereniging “’t Loo”
Contactpersoon: Mevr. A. ten Hoor
Lycklama à Nijeholtlaan 25
9244 EE Beetsterzwaag
telefoon: 0512-381964

Chr.Vrouwenbeweging “Passage”, afd. Beetsterzwaag/Olterterp
Contactpersoon: E.Hansma-v.d.Bij
Boslaan 15
9244 EH Beetsterzwaag
telefoon: 0512-383920
e-mail: A.Hansma2@kpnplanet.nl

Dorpshuis en zalencentrum “de Buorskip”
Contactpersoon: Y. de Graaf
Vlaslaan 26
9244 CH Beetsterzwaag
telefoon: 0512-382341
e-mail: lutske08@live.nl

Fries Leerhuis Olterterperkring
Contactpersoon: J. Huisman
Achterwei 3
9244 TL Olterterp
telefoon: 0512-381959
e-mail: huisman@olterterp.nl

Humanitas werkgroep steun bij rouwverwerking
Contactpersoon: Mevr. T. Kranenburg
Hoofdstraat 49 e-mail
9244 CM Beetsterzwaag
telefoon: 0512-382329

Kerkelijke begraafplaats Dorpskerk
Contactpersoon: Van Lyndenlaan 5
9244 AB Beetsterzwaag
telefoon: 0512-385756

Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp
Contactpersoon: Mannie Oostra
Achterwei 2
9246 TL Olterterp
telefoon: 0512-385236
e-mail: pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.nl
website: pb-beetsterzwaag-olterterp.nl

Protestantse Gemeente Beetsterzwaag/Olterterp
Contactpersoon: Fockema Andreaelaan 2
9244 BA Beetsterzwaag
telefoon: 0512-381311

Begraafplaats Sint Hippolytuskerk Olterterp (Stichting Alde Fryske Tsjerken)
Contactpersoon: G.J. Meutgeert
Bommegaerde 85
9244 AG Beetsterzwaag
telefoon: 0512-382268
e-mail: gertmeut@home.nl

Sociaal Kultureel Werk p/a TimpaanWelzijn
Contactpersoon: Molenlaan 6A
9244 EA Beetsterzwaag
telefoon: 0512-384040
e-mail: inforegiooost@timpaanwelzijn.nl
website: timpaanwelzijn.nl

Stichting platform Beetsterzwaag-Olterterp
Contactpersoon Tj. Popma telefoon: 0512-382492
Bommegaerde 53 e-mail tj.popma@planet.nl
9244 AG Beetsterzwaag Webstek

VDF Huurdersbelangenvereniging “Woonhof”
Contactpersoon: Mevr. M. de Haan-Dijkstra
Fockema Andreaelaan 16
9244 BA Beetsterzwaag
telefoon: 0512-385405
e-mail: minke71@hotmail.com

Amnesty International, groep Beetsterzwaag/Gorredijk
Contactpersoon: Mevr. L. vd Duim-Muller
Bommegaerde 178
9244 AM Beetsterzwaag
telefoon: 0512-385996
e-mail: leonne@xs4all.nl

Begraafplaats Protestantse Kerken (bij Dorpskerk)
Contactpersoon: Mevr. K. Duizendstra-Daterna
Van Lyndenlaan 5
9244 AB Beetsterzwaag
telefoon: 0512-385756

Begraafplaats Protestantse Kerken (Oud Beets)
Contactpersoon: J. Machiela
Prikkewei 62
9245 HW Nij Beets
telefoon: 0512-3461393