Jeugd

CBS “De Paedwizer”
Contactpersoon: Ludwin Hiemstra
Fockema Andreaelaan 94 e-mail info@paedwizer.nl
9244 BB Beetsterzwaag
telefoon: 0512-382290
e-mail: info@paedwizer.nl
website: paedwizer.nl

Jeugd en Jongerenwerk TimpaanWelzijn
Contactpersoon: Molenlaan 6A
9244 EA Beetsterzwaag
telefoon: 0512-384040
e-mail: inforegiooost@timpaanwelzijn.nl
website: timpaanwelzijn.nl

Jongerencentrum “Oer ’t Brechje”
Contactpersoon: Kerkepad Oost 41
9244 CC Beetsterzwaag
telefoon: 0512-382356

OBS “De Trime”
Contactpersoon: Gert Heuker
De Wissel 2
9244 EW Beetsterzwaag
telefoon: 0512-381714
e-mail: info@trime.nl
website: www.trime.nl

School “Lyndensteyn”
Contactpersoon: Mevr. Baukje Abma
Hoofdstraat 1
9244 CL Beetsterzwaag
telefoon: 0512-389800
e-mail: info@schoollyndensteyn.nl
website: www.schoollyndensteyn.nl

Scoutinggroep Ba-ow Beetsterzwaag
Contactpersoon: J. Spoelstra
Hopperus Bumaperk 40
9203 KX Drachten
telefoon: 0512-510923

Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag
Contactpersoon: P. Bosma
Van Boelenslaan 13
9244 EL Beetsterzwaag
telefoon: 0512-383872

Timpaan Kinderopvang, Kindercentrum “De Kubus”
Contactpersoon: Mevr. J. Bruins
Fockema Andreaelaan 92
9244 BB Beetsterzwaag
telefoon: 0512-385043

Timpaan Peuterspeelzalen “it Kwetternêst”
Contactpersoon: Mevr. J. Bruins
De Delte 15A
9244 BC Beetsterzwaag
telefoon: 0512-383336