Gemeenschap

Beetsterzwaag: dat is genieten van het leven!

De bewoners uit Beetsterzwaag-Olterterp, vertegenwoordigd in Plaatselijk Belang, streven het volgende na voor haar gemeenschap:

“Wij zijn een dorp waarin er voor iedereen uit de samenleving een plek is en men zich welkom voelt: of je nu net getrouwd bent of je je gouden jubileum viert, of je een ondernemend type bent of graag voor iemand zorgt, of je nu jong van geest bent of wat ouder van lichaam: wij Sweachsters zijn er voor elkaar!

Samen willen we onze ecologische voetprint verminderen door te streven naar 10% minder energieverbruik in huis in 2030, door zo min mogelijk kilometers te maken om in ons levensonderhoud te voorzien en door het uitvoeren van bijzondere projecten.”

(Bron: bijlage Visie B.O. 2030; goedgekeurd ALV april 2015)

Werkagenda
Beetsterzwaag-Olterterp heeft op dit punt haar bewoners al veel te bieden. Dat zetten we hierna uiteen. Maar we zijn er nog niet. Om dit in 2030 te hebben bereikt, is er een werkagenda opgesteld. Die werkagenda is, naast actualiteiten, de leidraad voor onze gesprekken met de gemeente en andere belanghebbenden. Op hoofdlijnen komt dit neer op het aantrekken van jonge gezinnen om de balans in de samenleving op peil te houden, het binden en betrekken van jongeren bij het dorp, het faciliteren van onze inwoners op zaken die o.a. in de dorpsspiegel van 2013 zijn geuit en in contact blijven met en aantrekken van grote werkgevers.

Sterke Mienskip
Iedereen woont graag in Beetsterzwaag-Olterterp. Het is een leefomgeving waar veel saamhorigheid is en men zich thuis voelt bij de mensen die in het dorp wonen. Ook heerst er een sterke mienskip (dat is fries voor ‘samen redzaam’): men kan rekenen op buren, vrienden of kennissen uit het dorp indien er hulp nodig is, gevraagd of ongevraagd (Burgernet). Om te helpen om de behoefte aan vrijwilligers te koppelen aan mensen die graag willen helpen, is er ondersteuning vanuit een (digitale) Vrijwilligersvacaturebank.

Verzorgend
Beetsterzwaag-Olterterp heeft een gemengde bevolkingssamenstelling, maar oefent van oudsher aantrekkingskracht uit op mensen die zorg behoeven, in welke vorm dan ook. Dat komt, naast de natuurlijke omgeving, over het ruime aanbod aan eerstelijnszorgvoorzieningen zoals huisarts, tandarts, apotheek en fysiotherapie. Ook beschikt Beetsterzwaag over een verpleegtehuis en een particuliere woon/zorgvoorziening. Daarnaast zijn er ook regionaal verzorgende voorzieningen, deze betreffen met name de gehandicapten-, psychiatrische zorg en de revalidatiezorg.

De Werkgroep Toegankelijkheid werkt samen met gemeente en andere lokale partijen om een ieder die minder mobiel is, ook te laten genieten van het leven in Beetsterzwaag-Olterterp. Zo kunnen zij inmiddels genieten van de bossen via een speciaal aangelegd rolstoelpad.

Diversiteit aan inwoners
Iedereen is welkom in ons dorp. De demografische structuur kent wel een zware vertegenwoordiging van ouderen (dorpsspiegel 2014).
Beetsterzwaag heeft een divers aanbod aan sportieve activiteiten via verenigingen. Klik hier voor een oplijsting van verenigingen. Aan deze activiteiten zijn vele gezinnen verbonden als vrijwilliger, net zoals voor de grote optocht op Koningsdag. Ook zijn er vrij toegankelijke activiteiten die financieel door het dorp zelf gesteund worden, zoals de 4 speeltuinen. Dat houdt het dorp levend. Er is een Wifi-punt bij het Buorskip en op 2 andere plekken in het dorp, zodat je thuis en onderweg verbonden bent met de wereld.

Ondernemende types
Beetsterzwaag-Olterterp herbergt 143 bedrijven/ondernemers, waarvan 89 (62%) als Zelfstandige Zonder Personeel zijn gevestigd. De meeste bedrijfsactiviteiten liggen op het vlak van Management, Financieel, Marketing, Horeca/Recreatie en Detailhandel. Naast dat je elkaar kunt ontmoeten en versterken, is Beetsterzwaag een vestigingsplaats met uitstraling. Door de vele dagrecreanten, is Beetsterzwaag ook extra aantrekkelijk voor ondernemers uit de horeca en detailhandel. Veel activiteiten, gericht op dagrecreatie, worden geregisseerd door de stichting Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten, in nauwe samenwerking met de lokale ondernemers.

Ecologische voetprint
Beetsterzwaag heeft haar eigen Biomassacentrale. “De verwarmingsinstallatie die draait op snoeihout van boeren in Opsterland dient als landelijk voorbeeld. Vooral de samenwerking van partijen wordt geroemd.’’, aldus gedeputeerde Anita Andriesen.” Dit item is opgenomen op de werkagenda, om meer van dergelijke grote initiatieven om als dorp het energieverbruik te verminderen en verspilling tegen te gaan, van de grond te krijgen.