Statuten

Statuten van de Vereniging Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp, zoals vastgesteld bij notariële akte in 2012

Statuten PB 2012