Beetsterzwaag-Olterterp

Dat is genieten van het leven

Slide 1

Nieuwsbrief

Bijgaand vindt u de recentste nieuwsbrief van Plaatselijk Belang waarin o.a. de nieuwe voorzitster u bijpraat over ontwikkelingen in het dorp. Ook kunt u een artikel lezen over het visiestuk ‘Beetsterzwaag-Olterterp 2030’.

Dorpsvisie

Beetsterzwaag-Olterterp: dat is genieten van het leven! Dit visiestuk zien PB en haar leden als ijkpunt voor al haar activiteiten de komende jaren.

Nieuw bestuur

Maak kennis met het nieuwe bestuur (installatie ALV april 2015)

Facebook

Onze Facebookpagina is live! Wordt vriend van Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp en blijf ook via deze weg op de hoogte van activiteiten.

Wordt u ook lid van Plaatselijk Belang?
Een lidmaatschap kost slechts € 6,- per jaar. Met dit geld worden met name het drukwerk en de website bekostigd, de bestuursleden werken op vrijwillige basis. Lid worden kan door de contributie over te maken naar onze rekening. Ook kunt u ons uiteraard machtigen voor een automatische incasso. Daarvoor kunt u het machtigingsformulier invullen en inleveren bij een van de bestuursleden of hem op een later tijdstip digitaal versturen naar pbbeetsterzwaagolterterp@gmail.com